Våre tjenester

Vårt fokus er at virksomheter og personer skal lykkes med å ta steget videre.

 

Lederstøtte er avtalte og bevisste prosesser, metoder og program som har som mål å utvikle trygge og tydelige ledere som trives med å være leder. Det kan innebære individuell coaching, gruppeprosesser og program for team og organisasjoner. 

 

Gjennom aktiv lederstøtte hjelper vi ledere og ledergrupper til å bli tryggere i egne roller, bli bedre på å kommunisere gjensidige forventninger, ønsker og tilbakemeldinger og ta mer bevisste valg. Vi jobber med leders personlighet og atferd, kommunikasjon og selvinnsikt og vi setter sammen gruppeprofiler for å jobbe med dynamikk og samspill i gruppen.  

Lederstøtte og coaching

Rekruttering og Executive search

Vi er spesialister på rekruttering med DNV-GL sertifiserte rekrutterere og godkjente tester for utvelgelse. Vår rekrutteringsprosess er basert på anerkjent forskning og beste kost/nytte. Dette gir deg som kunde trygghet i prosessen gjennom et godt kandidattilfang med kvalifiserte og motiverte kandidater, grundige og objektive vurderinger og en etisk og rettferdig prosess.

Vi er bevisst på å bygge et godt omdømme for våre kunder. Gjennom en profesjonell prosess finner vi den beste kandidaten samtidig som vi sikrer at de kandidater som ikke når opp sitter igjen med en positiv opplevelse av prosessen og vår kunde.

 

Karriererådgivning og Outplacement

Det er en stor omveltning å miste jobben sin. Du har kanskje aldri vært i en slik situasjon før. Hva er dine sterke og svake sider? Hvordan vil din kompetanse kunne nyttes i en ny virksomhet? Hvem er du som person og hvilke verdier er viktige for deg? Du må nå ut å selge deg selv og hvordan gjør du det på en best mulig måte?

En karriererådgiver vil være en god støttespiller i en slik prosess, både i forhold til å bevisstgjøre deg dine egne «selling points», være en støttespiller og gi deg fokus og «drive» i prosessen mot ny jobb.

 

© 2019 HR Gruppen Midt-Norge AS

post@hrgruppen.net   |   Powerhouse Brattørkaia 17A, 7010 Trondheim

  • Linkedin - Hvit Circle
  • Facebook - Hvit Circle