Vi ​tilbyr tjenester innen executive search, rekruttering og karriererådgivning

​Hvorfor velge HR Gruppen og WSGS

​Hvorfor velge HR Gruppen og WSGS

Executive Search og Rekruttering

Vi skaffer deg de beste kandidatene

​Vi er spesialister på executive search og rekruttering. Dette gir deg som kunde trygghet i prosessen gjennom godt kandidattilfang med høyt kvalifiserte og motiverte kandidater, grundige og objektive vurderinger og en forsvarlig prosess som ivaretar både oppdragsgiver og kandidater. Selvsagt tilfredsstiller vår prosess kriteriene i forhold til GDPR og generelle etiske retningslinjer.

Vi gir en fast pris på oppdraget slik at prosessen blir tydelig og forutsigbar for begge parter. For høyere stillinger er alltid bakgrunns-sjekk og omdømmesjekk inkludert.

Vi er bevisst på å bygge et godt omdømme for våre kunder. Gjennom en profesjonell prosess finner vi den beste kandidaten, samtidig som vi sikrer at de kandidatene som ikke når opp sitter igjen med opplevelsen av en ryddig prosess og et positivt inntrykk din bedrift.

Personlig karriereveileding

Hvorfor karriererådgiving?

Står din Bedrift i en situasjon hvor dere skal nedbemanne, eller du ønsker å gjøre endringer som medfører at ansatte sies opp, så kan et tilbud om hjelp til å finne en ny jobb være et godt tilbud til medarbeidere på vei ut.

Bedrifter som ivaretar medarbeidere også i en slik situasjon, fremstår som ansvarsbevisste og profesjonelle, både eksternt og internt.

Karriereveileding hos oss er en avtalt, strukturert og målrettet prosess der målet er å sikre at kandidaten kommer i posisjon til å sikre seg en ny, ønsket jobb innen rimelig tid. En karriererådgiver vil være en god støttespiller i en slik prosess, både i forhold til å bevisstgjøre kandidaten sine egne styrker, være en pådriver for handling og gi fokus og «drive» i prosessen mot ny jobb.

All karriererådgiving hos oss er personlig og en en-til-en prosess.

​Finn oss i hele Skandinavia

Sammen med Worls Search Group Scandinavia, har vi historie i Norge og resten av Norden tilbake til 1982.

​Du finner oss i

​Oslo

Trondheim

Göteborg

Malmö

​København